მობილობა TU-ში!

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის ...

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსი

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების ...

ინფორმაცია შუალედურ გამოცდებთან დაკავშირებით

შუალედური გამოცდები ჩატარდება 2017 წლის 11, 12 და 13 იანვარს 14 00 სთ.(დარბ...

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

15 დეკემბერს თბილისის სასაწავლო უნივერსიტეტში  სამართლის სკოლის ს...

სტუდენტების საინფორმაციო ვიზიტი საქართველოს პარლამენტში

2016 წლის 13 დეკემბერს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრ...

სტუდენტთა გაცვლით პროგრამაში (Erasmus+) მონაწილეობის მიზნით სტუდენტთა შერჩევა

სტუდენტთა გაცვლით პროგრამაში (Erasmus+) მონაწილეობის მიზნით თბილისის სასწავ...

სემინარი: მოგების გადასახადის გაანგარიშება და დეკლარირება - ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში

ა(ა)იპ საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციისა&...

სასურსათო ტექნოლოგიის სტუდენტები კვლევით ლაბორატორიაში პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს იძენენ

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ სასწავლო და ს...

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

▼ თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში 15 დეკემბერს 15:00 საათზე ჩატარდება სტუდე...
ყველა სიახლე